Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 CFU Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 CFU Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 CFU Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 CFU Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 CFU Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2021 - CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος  2021 - CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2021 - CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2021 - CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2021 - CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2021 - CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2021 - CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2021 - CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2021 - CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Οκτώβριος 2021 - CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 CFU Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα